หนังสือ

deutsch.com 1: 2 Audio-CDs zum Kursbuch

ซีดี และดีวีดี ประกอบการเรียน

รายละเอียดสินค้า
deutsch.com 1:  2 Audio-CDs zum Kursbuch
ประกอบด้วยข้อความเสียงของหนังสือแบบเรียน deutsch.com 1
Enthält alle Hörtexte des Kursbuchs deutsch.com 1
Product Name
deutsch.com 1: 2 Audio-CDs zum Kursbuch
ISBN
978-3190516582
Author
Gerhard Neuner, Anta Kursiša, Lina Pilypaitytė, Erna Szakály, Sara Vicente
สำนักพิมพ์
Hueber Verlag
Publication Date
June 2008
Number of pages
-
Language
German
Product type
Audio-CDs
Book Size ( cm. )
12,6 x 1,2 x 1 cm
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว