หนังสือ

Spielerisch Deutsch lernen, neue Geschichten - Wortschatzvertiefung und Grammatik

หนังสือเด็ก

รายละเอียดสินค้า

Spielerisch Deutsch lernen, neue Geschichten - Wortschatzvertiefung und Grammatik  Lernstufe 3

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็กในชั้นปีแรกได้เรียนรู้คำศัพท์และความรู้ด้านไวยกรณ์ในภาษาเยอรมัน พร้อมด้วยแบบ-ฝึกหัดที่ง่ายและสนุก (อย่างเช่น แบบฝึกระบายสี แบบฝึกตามหัวข้อที่ได้รับหมาย แบบฝึกเติมคำในช่องว่าง) ซึ่งช่วยให้ทำให้สนุกสนานกับการใช้ภาษาเยอรมัน 
เนื้อหาได้เชื่อมโยงกับประสบการณ์และการใช้ใช้ชีวิตประจำวันของเด็ก คำแนะนำในการทำแบบฝึกหัดจะมีสัญลักษณ์ช่วยให้เข้าใจ ซึ่งทำให้เด็กๆจะทำแบบฝึกหัดได้โดยไม่ต้องช่วยเหลือ หัวข้อต่างๆจะถูกเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนของไวยากรณ์ ผ่านทางกฎ เคล็ดลับ และภาพรวมต่างๆ 

เคล็ดลับจากหนังสือเล่มก่อนหน้า ("คำศัพท์และไวยากรณ์ - การเรียนในระดับ 2  ) ผ่านทางนกฮูกแสนรู้ "Evelyn" เคล็ดลับต่างๆอยู่ในกล่องให้ข้อมูลอย่างชัดเจนและเห็นได้ชัด ในแต่ละหน้าจะมี"บททบทวนย้อนหลัง"(„Kleine Wiederholung“) และ "ฉันรู้อะไรแล้วบ้าง"(„Was ich schon auf Deutsch kann“) ซึงจะทำให้เด็กและผู้ที่ดูแลสามารถวัดผลการเรียนรู้และได้รับผลตอบรับเชิงบวก
ในภาคผนวกจะมีเฉลยสำหรับทุกๆแบบฝึกหัด 

unterstützt Kinder in den ersten Schuljahren beim Erwerb der ersten Wortschatz- und Grammatikkenntnisse in Deutsch. Einfache und unterhaltsame Übungen (z. B. Mal-, Zuweisungs- oder Ergänzungsübungen) bieten eine kurzweilige Beschäftigung mit der deutschen Sprache. 

 

Die Inhalte knüpfen an den Erfahrungsschatz und Alltag der Kinder an. Die Übungsanweisungen sind mit Symbolen versehen, sodass Kinder größtenteils auch ohne Hilfe die Übungen bearbeiten können. Der Titel, der sich optimal zur Ergänzung des Unterrichts eignet, zeichnet sich außerdem durch eine klare Strukturierung der Grammatikthemen mithilfe von Regeln, Tipps und Übersichten aus. Als Tippgeber fungiert die aus dem Vorgängertitel ("Wortschatzerweiterung und Grammatik - Neue Geschichten - Lernstufe 2") bekannte schlaue Eule „Evelyn“, ihre Tipps sind in einem Infokasten deutlich und übersichtlich dargestellt. Durch die Seiten „Kleine Wiederholung“ und „Was ich schon auf Deutsch kann“ wird den Kindern bzw. der Begleitperson die Möglichkeit gegeben, den Lernerfolg zu messen und ein positives Feedback zu geben.

Im Anhang gibt es die Lösungen zu allen Aufgaben.

Product Name
Spielerisch Deutsch lernen, neue Geschichten - Wortschatzvertiefung und Grammatik
ISBN
978-3191994709
Author
Marion Techmer, Maximilian Löw
สำนักพิมพ์
Hueber Verlag
Publication Date
January 2016
Number of pages
40
Language
German
Product type
Book
Book Size ( cm. )
21,5 x 1 x 28 cm
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว