หนังสือ

Spielerisch Deutsch lernen – Wortschatz-Trainer – Grundwortschatz

หนังสือเด็ก

รายละเอียดสินค้า
Spielerisch Deutsch lernen – Wortschatz-Trainer – Grundwortschatz
ฝึกคำศัพท์ - คำศัพท์พื้นฐานต่างๆด้วยหนังสือจากซีรีส์ "Spielerisch Deutsch lernen" มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เด็กที่มีระดับการพัฒนาทักษะภาษาในระดับต่ำในช่วงปีแรกของการเรียน สำหรับผู้ที่ภาษาแม่ไม่ได้เป็นภาษาเยอรมันและผู้ที่เรียนภาษาเยอรมันในโรงเรียน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับโรงเรียนในยุโรป อีกทั้งครูและอาสาสมัครในโรงเรียนหลัก (สำหรับผสมผสานและกระตุ้นเด็กอพยพ)

เน้นถึงการใช้ระบบและมีโครงสร้างในการสื่อสาร รวมถึงการฝึกคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการเขียน และการทำแบบฝึกหัดอย่างเป็นระเบียบ คำศัพท์จะถูกพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่พร้อมด้วยคำนำหน้านาม ด้านล่างยังมีเส้นขีดไว้สำหรับการเขียนคำศัพท์ (เป็นภาษาเยอรมัน)

หนังสือครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ :  สี, ตัวเลข (0-10), อุปกรณ์การเรียน, เสื้อผ้า, ส่วนของร่างกาย, ความรู้สึก, งานอดิเรกและวันว่าง ครอบครัว วันในสัปดาห์

Wortschatz-Trainer – Grundwortschatz aus der Reihe "Spielerisch Deutsch lernen" zielt auf Kinder mit niedrigem Spracherwerbsstand in den ersten Lernjahren ab, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die in der Schule Deutsch lernen. Der Titel ist auch für Europäische Schulen sowie für Lehrkräfte und Ehrenamtliche an Regelschulen geeignet (zur Inklusion und Förderung von Migrantenkindern).

Im Mittelpunkt steht eine systematische und strukturierte Vermittlung sowie das Üben vom Basiswortschatz anhand von einfachen Schreib- und Zuordnungsübungen. Der Wortschatz ist mit Artikel in Druckschrift abgebildet, darunter gibt es eine Schreiblinie zum eigenständigen Schreiben des Wortes (auf Deutsch).

Behandelt werden u. a. folgende Themen: Farben, Zahlen (0-10), Schulsachen, Kleidung, Körperteile, Gefühle, Hobbys und Freizeit, Familie, Wochentage.
Product Name
Spielerisch Deutsch lernen – Wortschatz-Trainer – Grundwortschatz
ISBN
978-3193094704
Author
Marion Techmer, Maximilian Löw
สำนักพิมพ์
Hueber Verlag
Publication Date
July 2016
Number of pages
40
Language
German
Product type
Book
Book Size ( cm. )
15,6 x 0,2 x 20,1 cm
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว